CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

342244
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos administracinio pastato, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos
188694162
L. Sapiegos g. 17, Vilnius
Vilnius
10312
LT
Jūratė Palčinskienė
+370 61277725
jurate.palcinskiene@vdtat.gov.lt
+370 52122548
http://www.vdtat.gov.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/9066

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000-7
Statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000-7
Statybos darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos administracinio pastato, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000-7
Statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000-7
Statybos darbai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Ekstra statyba"

Kodas

125859857

Adresas

Savanorių pr. 139E, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Avona"

Kodas

134248765

Adresas

Europos pr. 106, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Kortas"

Kodas

149660899

Adresas

Kepyklos g. 15, Alytus

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "PAŽANGI STATYBA"

Kodas

123444862

Adresas

Metalo g. 19, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Versiculus"

Kodas

126262167

Adresas

Konstitucijos pr. 6A, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "VT statyba"

Kodas

301053724

Adresas

Dzūkų g. 6-3, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "FOS LT"

Kodas

302520650

Adresas

Žalgirio g. 108-205, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

"AMODUS", UAB

Kodas

302996635

Adresas

Kirtimų g. 61B, Vilnius

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
125859857 UAB "Ekstra statyba" Savanorių pr. 139E, Vilnius Lietuva
134248765 UAB "Avona" Europos pr. 106, Kaunas Lietuva
149660899 Uždaroji akcinė bendrovė "Kortas" Kepyklos g. 15, Alytus Lietuva
123444862 Uždaroji akcinė bendrovė "PAŽANGI STATYBA" Metalo g. 19, Vilnius Lietuva
126262167 UAB "Versiculus" Konstitucijos pr. 6A, Vilnius Lietuva
301053724 UAB "VT statyba" Dzūkų g. 6-3, Vilnius Lietuva
302520650 UAB "FOS LT" Žalgirio g. 108-205, Vilnius Lietuva
302996635 "AMODUS", UAB Kirtimų g. 61B, Vilnius Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

125859857, UAB "Ekstra statyba"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas atmestas pagal konkurso sąlygų 11.15.6 punktą, nes buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Dalyvio kodas, pavadinimas

301053724, UAB "VT statyba"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas atmestas pagal konkurso sąlygų 11.15.6 punktą, nes buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Dalyvio kodas, pavadinimas

149660899, Uždaroji akcinė bendrovė "Kortas"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas atmestas pagal konkurso sąlygų 11.15.6 punktą, nes buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

134248765, UAB "Avona"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
276673,11

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

302996635, "AMODUS", UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
284350,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

123444862, Uždaroji akcinė bendrovė "PAŽANGI STATYBA"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
334735,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

302520650, UAB "FOS LT"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
3433000,42

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

126262167, UAB "Versiculus"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
357799,99

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2017-09-07

Sprendimą nulėmusios priežastys

UAB "Amodus" pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai bei minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai yra išsamūs ir atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Sudaryta sutartis su antros vietos laimėtoju UAB "Amodus", nes pirmos vietos laimėtojas UAB "Avona" atsisakė sudaryti sutartį.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

302996635

Tiekėjo pavadinimas

"AMODUS", UAB

Sutarties sudarymo data

2017-09-19

Sutarties galiojimo terminas

2017-12-15

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

284350,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne

XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne