CVPP

Ataskaita

Atn- 3 tipinė forma

Preliminarūs duomenys

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)

I. Ataskaitiniai kalendoriniai metai

2017

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

UAB "Anykščių šiluma"
154112751
Vairuotojų g.11
Anykščiai
29107
LT
Zenonas Rotautas
+370 38151908
zenonas@anyksciusiluma.lt
+370 38159441
http://www.anyksciusiluma.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/10054

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipo kodas:

Subjektas, veikiantis dujų ir šilumos ūkio srityse (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 5 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

1.

Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius (išskyrus mažos vertės pirkimus, atliktus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, 86 straipsnio 9 dalimi arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi)

Pirkimo objekto rūšis:
Bendra sudatytų sutarčių vertė (Eur)
Bendras pirkimų skaičius
Prekės 130824,59 25
Paslaugos 128392,17 28
Darbai 0,00 0
Iš viso 259216,76 53

VI. SUTARTYS, KURIŲ NEREIKLAUJAMA PASKELBTI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 86 STRAIPSNIO 9 DALĮ ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 94 STRAIPSNIO 9 DALĮ

Bendra sudarytų sutarčių (išskyrus supaprastintus pirkimus) vertė (Eur)
Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, vertė (Eur)
Bendra sudarytų sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimus, vertė (Eur)
0,00 0,00 98101,71
Bendras pirkimų skaičius
Bendras pirkimų skaičius
Bendras pirkimų skaičius
0 0 538

VII. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNYJE ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 19 STRAIPSNYJE NURODYTI VIDAUS SANDORIAI