CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

372708
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Dalies nominacinės bylos dėl Kauno modernizmo architektūros įrašymo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą parengimo paslaugų pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Laura Skirgailienė
+370 37423285
laura.skirgailiene@kaunas.lt
+370 37223106
http://www.kaunas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4786

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

12

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Metodologinės medžiagos nr. 2 parengimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Tyrimo medžiagos, susijusios su pramonės arch. ir inžiner., arch. konkursų temat. grup. parengimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Tyrimo medžiagos, susijusios su bendra arch. apžvalga ir m. funkcionavimu tarpukariu, parengimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pavadinimas

3-iosios dalies „Vertybės įrašymo į pasaulio paveldo sąrašą pagrindimas“ parengimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Pavadinimas

Urbanistinės raidos apžvalgos parengimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

6

Pavadinimas

Metodologinės medžiagos nr. 1 parengimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

7

Pavadinimas

Kauno vystymosi istorijos aprašo parengimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

8

Pavadinimas

Tyrimo medžiagos mokslinės redakcijos ir santraukos parengimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

9

Pavadinimas

Pastatų aprašų ir architektūros raidos apžvalgos parengimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

10

Pavadinimas

Pastatų aprašų parengimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

11

Pavadinimas

Kauno miesto istorijos ir raidos santraukos parengimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

12

Pavadinimas

Metodologinės medžiagos nr. 3 parengimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312250-8
Atskirų menininkų teikiamos paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Derybos be išankstinio skelbimo
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

71 str. 6 d. 6 p.
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Nijolė Steponaitytė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Vaida Almonaitytė-Navickienė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Jonas Vaičenonis

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Giedrė Jankevičiūtė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Paulius Tautvydas Laurinaitis

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Arvydas Pakštalis

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Raimonda Rickevičienė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Vaidas Petrulis

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Renata Vaičekonytė Kepežinskienė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Kestutis Zaleckis

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Jūratė Tutlytė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Marija Drėmaitė

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
Nijolė Steponaitytė Lietuva
Vaida Almonaitytė-Navickienė Lietuva
Jonas Vaičenonis Lietuva
Giedrė Jankevičiūtė Lietuva
Paulius Tautvydas Laurinaitis Lietuva
Arvydas Pakštalis Lietuva
Raimonda Rickevičienė Lietuva
Vaidas Petrulis Lietuva
Renata Vaičekonytė Kepežinskienė Lietuva
Kestutis Zaleckis Lietuva
Jūratė Tutlytė Lietuva
Marija Drėmaitė Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1-12
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Marija Drėmaitė

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

Vaidas Petrulis

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

8

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo

Pirkimo objekto dalies numeris

2,8

Sprendimo priėmimo data

2018-03-28

Sprendimą nulėmusios priežastys

2 ir 8 pirkimo dalyse nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas