CVPP

Ataskaita

Atn- 3 tipinė forma

Preliminarūs duomenys

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)

I. Ataskaitiniai kalendoriniai metai

2017

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Šiaulių "Romuvos" gimnazija
300137653
Dainų g. 7
Šiauliai
78325
LT
Marius Valiukas
+370 841552901
valiukasmarius@gmail.com
http://romuvosgimn.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/12475

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipo kodas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

1.

Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius (išskyrus mažos vertės pirkimus, atliktus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, 86 straipsnio 9 dalimi arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi)

Pirkimo objekto rūšis:
Bendra sudatytų sutarčių vertė (Eur)
Bendras pirkimų skaičius
Prekės 34574.63 21
Paslaugos 4720.21 1
Darbai 84344.01 5
Iš viso 123638.85 27

IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI, NURODYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO 2 DALYJE

1.

Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus pirkimus, vertė (Eur)
0.00

V. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI, NURODYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 3 ir 4 dalyse (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)

1.

Sutartys, sudarytos atliekant Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje numatytus viešuosius pirkimus

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus (įskaitant mažos vertės) pirkimus, vertė (Eur)
Bendras pirkimų skaičius
0.00 0
2.

Sutartys, sudarytos atliekant Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje numatytus viešuosius pirkimus

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus (įskaitant mažos vertės) pirkimus, vertė (Eur)
Bendras pirkimų skaičius
0.00 0

VI. SUTARTYS, KURIŲ NEREIKLAUJAMA PASKELBTI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 86 STRAIPSNIO 9 DALĮ ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 94 STRAIPSNIO 9 DALĮ

Bendra sudarytų sutarčių (išskyrus supaprastintus pirkimus) vertė (Eur)
Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, vertė (Eur)
Bendra sudarytų sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimus, vertė (Eur)
0.00 0.00 95676.20
Bendras pirkimų skaičius
Bendras pirkimų skaičius
Bendras pirkimų skaičius
0 0 623

VII. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNYJE ARBA KOMUNALINIO SEKTORIAUS PIRKIMŲ ĮSTATYMO 19 STRAIPSNYJE NURODYTI VIDAUS SANDORIAI