CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

354654
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Naujas frontalinis krautuvas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC"
181705485
Lvovo g. 89-75
Vilnius
08104
LT
Daiva Sandaitė
+370 62027784
daivas@vaatc.lt
http://www.vaatc.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/7594

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

43250000-0
Frontaliniai vienkaušiai krautuvai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

43250000-0
Frontaliniai vienkaušiai krautuvai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Naujas frontalinis krautuvas

Pagrindinis BVPŽ kodas

43250000-0
Frontaliniai vienkaušiai krautuvai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

43250000-0
Frontaliniai vienkaušiai krautuvai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Intrac Lietuva"

Kodas

111713162

Adresas

Dariaus ir Girėno g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

AS Baltem Vilniaus filialas

Kodas

302524047

Adresas

Minsko pl. Nemėžis Vilniaus raj.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "HML"

Kodas

303449416

Adresas

Senasis Ukmergės kel. 18, Užubaliai, LT-14302 Viln

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
111713162 Uždaroji akcinė bendrovė "Intrac Lietuva" Dariaus ir Girėno g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. Lietuva
302524047 AS Baltem Vilniaus filialas Minsko pl. Nemėžis Vilniaus raj. Lietuva
303449416 UAB "HML" Senasis Ukmergės kel. 18, Užubaliai, LT-14302 Viln Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

302524047, AS Baltem Vilniaus filialas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas kartu su pasiūlymo A dalimi (Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją) pateikė ir pasiūlymo B dalį (Kaina). Pažymėtina, kad remiantis Konkurso sąlygų 5.7.1 punktu, CVP IS priemonėmis tiekėjas turėjo pateikti pasiūlymą, kuris privalo būti parengtas pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktas A ir B formas. A forma skirta techninės informacijos apie Tiekėją pasiūlymo daliai (toliau – Techninis pasiūlymas). Techniniame pasiūlyme Tiekėjas negali pateikti jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti siūlomos prekės kainą. B forma skirta tik kainai. Užpildytas A ir B formas su atitinkamais priedais Tiekėjas pateikia CVP IS priemonėmis atskiruose elektroniniuose vokuose. Pažymėtina, kad bet kokie taisymai ar papildymai keistų pasiūlymo esmę, t. y. iš netinkamo pasiūlymo taptų tinkamu ir taip pažeistų kitų dalyvių teisėtus lūkesčius į sąžiningą ir pirkimo dokumentų nuostatas atitinkančią pirkimo procedūrą. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, AS Baltem Vilnius filialas pasiūlymas atmestas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 10 dalimi, Konkurso sąlygų 9.16 ir 9.18.4 punktais, pažymint, kad tiekėjo pasiūlymas pateiktas nesilaikant Konkurso sąlygų 5.7.1 punkto nuostatų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

303449416, UAB "HML"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas kartu su pasiūlymo A dalimi (Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją) pateikė ir dokumentą pavadinimu „Pasiūlymas“, kuriame nurodyta siūlomo frontalinio krautuvo kaina. Pažymėtina, kad remiantis Konkurso sąlygų 5.7.1 punktu, tiekėjas, CVP IS priemonėmis turėjo pateikti pasiūlymą, kuris privalo būti parengtas pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktas A ir B formas. A forma skirta techninės informacijos apie Tiekėją pasiūlymo daliai (toliau – Techninis pasiūlymas). Techniniame pasiūlyme Tiekėjas negali pateikti jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti siūlomos prekės kainą. B forma skirta tik kainai. Užpildytas A ir B formas su atitinkamais priedais Tiekėjas pateikia CVP IS priemonėmis atskiruose elektroniniuose vokuose. Pažymėtina, kad bet kokie taisymai ar papildymai keistų pasiūlymo esmę, t. y. iš netinkamo pasiūlymo taptų tinkamu ir taip pažeistų kitų dalyvių teisėtus lūkesčius į sąžiningą ir pirkimo dokumentų nuostatas atitinkančią pirkimo procedūrą. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, UAB „HML“ pasiūlymas atmestas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 10 dalimi, Konkurso sąlygų 9.16 ir 9.18.4 punktais, pažymint, kad tiekėjo pasiūlymas pateiktas nesilaikant Konkurso sąlygų 5.7.1 punkto nuostatų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

111713162, Uždaroji akcinė bendrovė "Intrac Lietuva"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjo UAB „Intrac Lietuva“ pasiūlymas pasiūlymas atmestas, kadangi nebuvo pateikta techninė informacija apie tiekėją, t. y. pasiūlymo A forma bei techninio aptarnavimo periodiškumo grafikas garantiniu laikotarpiu. Pažymėtina, kad remiantis Konkurso sąlygų 5.7.1 punktu, tiekėjas, CVP IS priemonėmis turėjo pateikti pasiūlymą, kuris privalo būti parengtas pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktas A ir B formas. A forma skirta techninės informacijos apie Tiekėją pasiūlymo daliai (toliau – Techninis pasiūlymas). Techniniame pasiūlyme Tiekėjas negali pateikti jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti siūlomos prekės kainą. B forma skirta tik kainai. Užpildytas A ir B formas su atitinkamais priedais Tiekėjas pateikia CVP IS priemonėmis atskiruose elektroniniuose vokuose. Remiantis Konkurso sąlygų 5.7.6 punktu, tiekėjas, CVP IS priemonėmis turėjo pateikti techninio aptarnavimo periodiškumo grafiką garantiniu laikotarpiu. Pažymėtina, kad įvertinus tiekėjo pateiktų dokumentų visumą nepavyko nustatyti, kad kituose tiekėjo pateiktuose dokumentuose būtų paviešinta informacija, kuri turėjo būti nurodyta A formoje (pvz.: informacija apie subrangovus, kokiai daliai jie pasitelkiami) ir techninio aptarnavimo periodiškumo grafike. Nepavykus įsitikinti, jog pasiūlymo formos ir periodiškumo grafiko turinys yra paviešintas kituose tiekėjo pateiktuose dokumentuose, pasiūlymas atmestas, kadangi bet kokie taisymai ar papildymai keistų pasiūlymo esmę, t. y. iš netinkamo pasiūlymo taptų tinkamu ir taip pažeistų kitų dalyvių teisėtus lūkesčius į sąžiningą ir pirkimo dokumentų nuostatas atitinkančią pirkimo procedūrą. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, UAB „Intrac Lietuva“ pasiūlymas atmestas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 10 dalimi, Konkurso sąlygų 9.16 ir 9.18.4 punktais, pažymint, kad tiekėjo pasiūlymas pateiktas nesilaikant Konkurso sąlygų 5.7.1 ir 5.7.6 punktų nuostatų.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2018-03-13

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirkimas baigėsi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punktu – atmesti visų tiekėjų pasiūlymai.