CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

360044
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Vandens apskaitos prietaisai
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

AB "Klaipėdos vanduo"
140089260
Ryšininkų g. 11, Klaipėda
Klaipėda
91116
LT
Aušra Škrabienė
+370 46466201
ausra.skrabiene@vanduo.lt
+370 46466179
http://www.vanduo.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/8718

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis vandentvarkos srityje (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas) 7 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

38420000-5
Skysčių ir dujų srauto, lygio ir spaudimo matavimo prietaisai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38420000-5
Skysčių ir dujų srauto, lygio ir spaudimo matavimo prietaisai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Vandens apskaitos prietaisai

Pagrindinis BVPŽ kodas

38420000-5
Skysčių ir dujų srauto, lygio ir spaudimo matavimo prietaisai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38420000-5
Skysčių ir dujų srauto, lygio ir spaudimo matavimo prietaisai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Kesko Senukai Lithuania"

Kodas

234376520

Adresas

Islandijos pl. 32 B

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Vilimeksas"

Kodas

122046752

Adresas

Visorių g. 8

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Namų Kultas"

Kodas

302347892

Adresas

Liepų g. 44A-1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Taiklu"

Kodas

304437662

Adresas

Laisvės alėja 45

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Axioma LEZ, UAB

Pavadinimo patikslinimas

(UAB "Axis Industries")

Kodas

304545403

Adresas

Terminalo g. 3, Biruliškės, LT-54469 Kauno r.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Maddalena S.p.A

Kodas

33040

Adresas

Via G. B. Maddalena, 2/4, Povoletto UD

Šalis

Italija

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
85/10/5
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

302347892, UAB "Namų Kultas"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikus pirkimo sąlygų 3 priede, techninėje specifikacijoje, nurodytų siūlomų tiekti prekių pavyzdžių, vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.2, 9.4, 9.7.1.6. p., konkurso dalyvio pasiūlymas pilna apimtimi nevertinamas, konkurso dalyvio pateiktas pasiūlymas atmesti kaip neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir pripažintas netinkamu

Dalyvio kodas, pavadinimas

122046752, UAB "Vilimeksas"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikus pirkimo sąlygų 3 priede, techninėje specifikacijoje, nurodytų siūlomų tiekti prekių pavyzdžių, vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.2, 9.4, 9.7.1.6. p., konkurso dalyvio pasiūlymas pilna apimtimi nevertinamas, konkurso dalyvio pateiktas pasiūlymas atmesti kaip neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir pripažintas netinkamu

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2018-03-23

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirkimo procedūra nutraukta vadovaujantis 2018-03-21 VPT raštu Nr. 4S-434, pirkimo sąlygų 1.10 p., priimtas sprendimas, atlikus esminius keitimus techninėje specifikacijoje, pradėti pirkimą iš naujo. Vadovaujantis KSPĮ 41 str. 2 d. 3 p., pirkimas laikomas pasibaigusiu.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Pirkimo procedūra nutraukta vadovaujantis 2018-03-21 VPT raštu Nr. 4S-434, pirkimo sąlygų 1.10 p., priimtas sprendimas, atlikus esminius keitimus techninėje specifikacijoje, pradėti pirkimą iš naujo.