CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

346488
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Renginių organizavimo paslaugų pirkimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
„Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“
Projekto kodas
09.4.1-ESFA-V-734-01-0001
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
193135687
Geležinio Vilko g. 12
Vilnius
1112
LT
Alma Račkauskienė
+370 60629940
alma.rackauskiene@kpmpc.lt
http://www.kpmpc.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2685

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79952000-2
Su renginiais susijusios paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000-2
Su renginiais susijusios paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Renginių organizavimo paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

79952000-2
Su renginiais susijusios paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000-2
Su renginiais susijusios paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Estravel Vilnius"

Adresas

Šeimyniškių g. 1А, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Lietuvis"

Adresas

K.Donelaičio g. 79 - 11

Šalis

Lietuva

pavadinimas

VšĮ "Nepriklausomi projektai"

Adresas

Laisvės pr.85

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Visit Lithuania

Adresas

Odminių g. 11

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Avenire"

Adresas

Trakų 7 - 17

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Propeller"

Adresas

Traidenio g. 6-1, LT-08119 Vilnius, Vilniaus m. s

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Ateities personalas"

Adresas

M. Mironaitės g. 18 - 23

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Konsultacijos verslui"

Adresas

Vilkpėdės g. 22

Šalis

Lietuva

pavadinimas

VŠĮ "Renginių fabrikas"

Adresas

Kalvarijų 137 E

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Inlinen"

Adresas

Geležinio Vilko gatvė 5-48

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "MVP sprendimai"

Adresas

Savanorių prospektas 135

Šalis

Lietuva

pavadinimas

"Komunikacijos delikatesai", UAB

Adresas

Lukiškių 5-412

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
Uždaroji akcinė bendrovė "Estravel Vilnius" Šeimyniškių g. 1А, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Lietuva
UAB "Lietuvis" K.Donelaičio g. 79 - 11 Lietuva
VšĮ "Nepriklausomi projektai" Laisvės pr.85 Lietuva
UAB Visit Lithuania Odminių g. 11 Lietuva
UAB "Avenire" Trakų 7 - 17 Lietuva
UAB "Propeller" Traidenio g. 6-1, LT-08119 Vilnius, Vilniaus m. s Lietuva
UAB "Ateities personalas" M. Mironaitės g. 18 - 23 Lietuva
UAB "Konsultacijos verslui" Vilkpėdės g. 22 Lietuva
VŠĮ "Renginių fabrikas" Kalvarijų 137 E Lietuva
UAB "Inlinen" Geležinio Vilko gatvė 5-48 Lietuva
UAB "MVP sprendimai" Savanorių prospektas 135 Lietuva
"Komunikacijos delikatesai", UAB Lukiškių 5-412 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė Baltic Travel Service, UAB "Arte di Eventi", UAB "Idea prima". UAB "Grūstė", UAB "CIVITTA", VšĮ "Kūrybinių inovacijų sprendmai", FIX MANAGEMENT

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

UAB „Lietuvis“, UAB „MVP sprendimai“, „Komunikacijos delikatesai“, UAB, VšĮ „Nepriklausomi projektai“, UAB Visit Lithuania, VšĮ „Renginių fabrikas“, UAB „Propeller“, UAB „Ateities personalas“, Uždaroji akcinė bendrovė „Estravel Vilnius“, UAB „Inlinen“, UAB „Avenire“ - dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Konsultacijos verslui"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
14102,55

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2017-10-27

Sprendimą nulėmusios priežastys

Sudaryta sutartis su Pirkimo laimėtoju

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

UAB "Konsultacijos verslui"

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties sudarymo data

2017-10-27

Sutarties galiojimo terminas

2019-03-31

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

14102

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne