CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

343199
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Šiaurinės gatvės statybos projektas. I etapas nuo vakarinio aplinkkelio iki Ukmergės g.
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė "Vilniaus planas"
123615345
Konstitucijos pr. 3
Vilnius
LT-09601
LT
Živilė Rukuižienė
+370 52112449
Zivile.Rukuiziene@vplanas.lt
http://www.vplanas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/20828

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Šiaurinės gatvės statybos projektas. I etapas nuo miesto ribos iki Ukmergės g.

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB Tiltų ekspertų centras

Pavadinimo patikslinimas

UAB Tiltų ekspertų centras, UAB Inžineriniai projektai

Kodas

226148570; 125438356

Adresas

T. Ševčenkos 16a, Vilnius; A. Goštauto g. 8-0413, LT-01108

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Kelprojektas"

Kodas

234004210

Adresas

I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB"PLENTPROJEKTAS"

Kodas

300715445

Adresas

Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

EPG mbH Erfurt

Kodas

HRB 104395

Adresas

Herderstrasse 17, D-99096 Erfurt

Šalis

Vokietija

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
226148570; 125438356 UAB Tiltų ekspertų centras T. Ševčenkos 16a, Vilnius; A. Goštauto g. 8-0413, LT-01108 Lietuva
234004210 UAB "Kelprojektas" I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas Lietuva
300715445 UAB"PLENTPROJEKTAS" Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius Lietuva
HRB 104395 EPG mbH Erfurt Herderstrasse 17, D-99096 Erfurt Vokietija

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300715445, UAB"PLENTPROJEKTAS"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

100,00
Kaina
165 770,00 Eur su PVM

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

234004210, UAB "Kelprojektas"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

79,00
Kaina
225 544,00 Eur su PVM

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

226148570; 125438356, UAB Tiltų ekspertų centras

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

65,00
Kaina
296 395,55 Eur su PVM

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

HRB 104395, EPG mbH Erfurt

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

36,00
Kaina
447 582,63 Eur su PVM

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

taip
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2017-12-08

Sprendimą nulėmusios priežastys

2017-12-08 perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d., priėmė sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, kadangi atsirado toliau nurodytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Viešasis pirkimas buvo vykdomas pagal perkančiosios organizacijos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavus 2015-11-13 d. užsakymą parengti statinio statybos techninį projektą „Šiaurinės gatvės statybos projektas. I etapas nuo vakarinio aplinkkelio iki Ukmergės g.“. 2016-09-30 Vilniaus miesto savivaldybės administracija patvirtino projektavimo užduotį, kurioje buvo numatyta: a) transporto viadukas Šiaurinės gatvės ir Laisvės pr. sankryžoje; b) transporto viadukas Šiaurinės gatvės ir Ukmergės g. sankryžoje. Atsižvelgiant į projektavimo užduoties reikalavimus buvo vykdomas šis viešasis pirkimas projektavimo paslaugoms įsigyti, tačiau 2017-12-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracija raštu Nr.A121-27811/17(2.1.19-MP) nutarė iš esmės peržiūrėti Šiaurinės gatvės projektiniuose pasiūlymuose numatytų dviejų lygių sankirtų su Laisvės prospektu ir Ukmergės gatve sprendinius, nepertraukiamą eismą Laisvės prospektu ir Ukmergės gatve užtikrinant estakadomis virš reguliuojamų sankryžų. Toks sprendimas iš esmės keičia SĮ „Vilniaus planas“ 2015-11-13 gauto užsakymo Nr.A197-243/15(2.9.4.5-UK4) bei 2016-09-04 projektavimo užduoties priedą Nr.1 Statytojo techninė specifikacija. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, perkamas viadukų projektavimas tapo nereikalingas.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

2017-12-08 perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d., priėmė sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, kadangi atsirado toliau nurodytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti.

XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne