CVPP

Planuojamo pirkimo detalesnė informacija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija


Metai
2021
Pirkimo pavadinimas
Investicijų projekto „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas“ išplėtimo / pakeitimo paslaugos
Pirkimo tipas
Tarptautiniai ir supaprastinti pirkimai
Rūšis
Paslaugos
BVPŽ kodas
72220000-3
Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos
Planuojama apimtis
Matavimo vienetas
Planuojama vertė (Eur be PVM)
41 322,31
Numatoma prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminas
5
Numatomos pirkimo pradžios data
2021-II ketv.  -  2021-II ketv.
Ar bus sudaromas vidaus sandoris?
ne
Ar Pirkimas bus atliekamas naudojantis CPO katalogu?
ne
Ar pirkimas bus rezervuotas?
ne
Pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas
Atviras konkursas (supaprastintas)
Pastabos
Pilnas paslaugos pavadinimas - Investicijų projekto „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informacinės sistemos (PAVIS) sukūrimas ir diegimas“ išplėtimas / pakeitimas į Investicijų projektą (galimybių studiją) „Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos (TPPIS) sukūrimas ir diegimas“