CVPP

Planuojamo pirkimo detalesnė informacija

Kauno "Santaros" gimnazija


Metai
2021
Pirkimo pavadinimas
Prenumeratos paslaugos
Pirkimo tipas
Mažos vertės pirkimai
Rūšis
Paslaugos
BVPŽ kodas
79980000-7
Prenumeratos paslaugos
Planuojama apimtis
Matavimo vienetas
Planuojama vertė (Eur be PVM)
166
Numatoma prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminas
12
Numatomos pirkimo pradžios data
2021-I ketv.  -  2021-IV ketv.
Ar bus sudaromas vidaus sandoris?
ne
Ar Pirkimas bus atliekamas naudojantis CPO katalogu?
ne
Ar pirkimas bus rezervuotas?
ne
Pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas
Mažos vertės neskelbiama apklausa
Pastabos
bus vykdoma pagal poreikį ir finansavimo galimybes