CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: UAB „EPSO-G“
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2024-01-04
Paskelbimo data: 2023-09-09


Pirkimo vykdytojas: UAB „EPSO-G“
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2024-01-06