CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga "Ekoagros"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2024-01-29
Paskelbimo data: 2024-01-23