CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB Lietuvos paštas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-04-11
Paskelbimo data: 2023-03-08

Pirkimo vykdytojas: AB Lietuvos paštas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2023-06-14