CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-03-09
Paskelbimo data: 2023-01-29

Pirkimo vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2023-03-09

Pirkimo vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2023-06-09