CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-07-28
Paskelbimo data: 2023-06-24


Pirkimo vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2023-11-08