CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Vilniaus universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-08-08
Paskelbimo data: 2023-07-01

Pirkimo vykdytojas: Vilniaus universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2023-10-11