CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: VšĮ Jonavos ligoninė
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-02-01
Paskelbimo data: 2023-01-24

Pirkimo vykdytojas: VšĮ Jonavos ligoninė
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2023-01-26