CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: LITGRID, AB
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-10-10
Paskelbimo data: 2023-09-25

Pirkimo vykdytojas: LITGRID, AB
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2023-10-04