CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB „Amber Grid”
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-06-19
Paskelbimo data: 2023-05-17

Pirkimo vykdytojas: AB „Amber Grid”
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2023-11-01