CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Klaipėdos universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-08-23
Paskelbimo data: 2023-07-22

Pirkimo vykdytojas: Klaipėdos universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2023-11-17