CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga CPO LT
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-08-22
Paskelbimo data: 2023-07-16

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos aviacijos muziejus
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-12-05
Paskelbimo data: 2023-11-29

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga CPO LT
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2024-01-18