CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Vilniaus universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-10-26
Paskelbimo data: 2023-09-06

Pirkimo vykdytojas: Vilniaus universitetas
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2023-10-20