CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga CPO LT
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-10-06
Paskelbimo data: 2023-09-03

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga CPO LT
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2023-09-15

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga CPO LT
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2024-02-02