CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Vilniaus universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-08-04
Paskelbimo data: 2023-06-28

Pirkimo vykdytojas: Vilniaus universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2023-11-22