CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Vilniaus universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022-07-15
Paskelbimo data: 2022-06-12

Pirkimo vykdytojas: Vilniaus universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2023-01-25