CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB "Panevėžio energija"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2024-01-10
Paskelbimo data: 2023-11-30

Pirkimo vykdytojas: AB "Panevėžio energija"
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2023-12-19