CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: VĮ Turto bankas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-02-13
Paskelbimo data: 2023-01-01

Pirkimo vykdytojas: VĮ Turto bankas
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2023-02-05

Pirkimo vykdytojas: VĮ Turto bankas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2023-03-18