CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: UAB "Jonavos šilumos tinklai"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022-11-10
Paskelbimo data: 2022-09-29

Pirkimo vykdytojas: UAB "Jonavos šilumos tinklai"
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2022-10-17