CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022-07-07
Paskelbimo data: 2022-06-20

Pirkimo vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2022-06-30