CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB "Klaipėdos vanduo"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022-09-26
Paskelbimo data: 2022-08-20

Pirkimo vykdytojas: AB "Klaipėdos vanduo"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2022-10-28