CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga "Ekoagros"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022-01-31
Paskelbimo data: 2022-01-25