CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Nacionalinis vėžio institutas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022-06-17
Paskelbimo data: 2022-05-14

Pirkimo vykdytojas: Nacionalinis vėžio institutas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2022-06-18