CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022-04-22
Paskelbimo data: 2022-03-18

Pirkimo vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2022-04-17

Pirkimo vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2022-08-04