CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: VĮ Turto bankas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2027-01-31
Paskelbimo data: 2021-12-31

Pirkimo vykdytojas: VĮ Turto bankas
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2022-01-14

Pirkimo vykdytojas: VĮ Turto bankas
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2022-01-29