CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos kariuomenė
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021-04-20
Paskelbimo data: 2021-03-11

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos kariuomenė
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2021-04-14

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos kariuomenė
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2021-07-23