CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-08-14
Paskelbimo data: 2020-07-04

Pirkimo vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-08-02

Pirkimo vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2021-04-21