CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: SĮ 'Kretingos komunalininkas'
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021-10-20
Paskelbimo data: 2021-10-14