CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga "Klaipėda ID"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021-09-20
Paskelbimo data: 2021-08-27