CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021-10-11
Paskelbimo data: 2021-09-10

Pirkimo vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2021-12-18