CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: LITGRID, AB
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021-10-25
Paskelbimo data: 2021-09-22

Pirkimo vykdytojas: LITGRID, AB
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2022-02-04