CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Vilniaus universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021-03-15
Paskelbimo data: 2021-02-07

Pirkimo vykdytojas: Vilniaus universitetas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2021-04-30