CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021-09-13
Paskelbimo data: 2021-08-30