CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: LR Ginklų fondas prie LR VRM
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-06-29
Paskelbimo data: 2020-05-15

Pirkimo vykdytojas: LR Ginklų fondas prie LR VRM
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-06-19

Pirkimo vykdytojas: LR Ginklų fondas prie LR VRM
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2021-03-01

Pirkimo vykdytojas: LR Ginklų fondas prie LR VRM
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2021-05-06