CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB Lietuvos paštas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-08-06
Paskelbimo data: 2020-07-03

Pirkimo vykdytojas: AB Lietuvos paštas
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-07-30

Pirkimo vykdytojas: AB Lietuvos paštas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2021-01-15