CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga CPO LT
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021-11-19
Paskelbimo data: 2021-10-16

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga CPO LT
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2022-03-02