CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB „Amber Grid”
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-10-29
Paskelbimo data: 2020-10-13

Pirkimo vykdytojas: AB „Amber Grid”
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-10-29