CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB Lietuvos paštas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-01-08
Paskelbimo data: 2019-12-20

Pirkimo vykdytojas: AB Lietuvos paštas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2020-04-10