CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos kultūros taryba
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-03-02
Paskelbimo data: 2020-02-12