CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-06-15
Paskelbimo data: 2020-05-14

Pirkimo vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2020-12-10