CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB „Amber Grid”
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-11-11
Paskelbimo data: 2019-10-11

Pirkimo vykdytojas: AB „Amber Grid”
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2020-01-16